Interactiviteit

Een online training kan volledig autonoom zijn, maar 90% van de kwalitatieve online trainingen bevat toch iets van interactiviteit en persoonlijke feedback. Vaak wordt dit ingezet om deelnemers op het juiste leerpad te houden en om de kwaliteit van de online training, en dus de waarde van bijvoorbeeld een uit te geven certificaat, te garanderen.

Interactiviteit kan binnen CourseFlow op meerdere manieren worden toegepast. Zo bieden we de optie tot het stellen van vragen in de vorm van open vragen, multiple choice vragen en schaalvragen (in de zorgsector ook wel bekend als VAS score). Daarnaast kunnen deelnemers bestanden uploaden, en kennis met elkaar delen via de community module.

Interactiviteit met jouw deelnemers, of dit nu handmatig of geautomatiseerd is, zorgt over het algemeen voor betere resultaten, diepere borging van de lesstof en hogere beoordelingen. Dit laatste komt vooral voort uit dat deelnemers zich meer gezien en betrokken bij de trainingen voelen.